Szeretettel köszöntelek az Angyalok Házában!

"Ha a szeretet testet ölthetne, olyan lenne, mint az angyalok, puha, mint a felhők, fényes, akár a csillagok."

Végezd el a munkalapot, minden alakalommal, amikor valami kibillent az egyensúlyodból.

 Ez a munkalap, minden alkalommal átvezet a 3D érzelmi viharából, az 5D elfogadó szeretetébe!

 Colin C. Tipping Sorsfordító megbocsátás c. köny alapján:

 A sorsfordító megbocsátás munkalap rövidített (átírt) változata

 1.Jelen véleményem szerint ez a szituáció okozza rossz közérzetemet:

 Meséld el a lényeget!

Ez a rész arra invitál, hogy meséld el zaklatottságod történetét. Határozd meg a helyzetet. Ne fogd vissza magad! Írd le, milyen érzések kavarognak benned a jelen pillanatban. Ne hagyj ki semmit, és ne is leplezd el a sztorit semmiféle spirituális vagy pszichológiai értelmezéssel. Még ha jelentősen meg is emeltük a rezgésszintünket, és életünk nagy részét az Isteni Igazság világában töltjük, akkor is könnyen kizökkenthetnek minket az egyensúlyunkból, hogy ismét az ego világában találjuk magunkat, ahol az áldozat szemléletmódja vár ránk, és mindaz, ami vele jár.

2/a. Szembesülés (X-szel ) Nevezd meg konkrétan X lehet egy személy neve, egy szituáció, akár egy szerved): Azzal zaklattál fel, hogy Megsértettél elutasítottál, tönkretettél) Legyél a lehető legkihívóbb (X-szel), és pontosan vesd a szemére, miért hibáztatod! Ebben a részben helyszűke miatt csak néhány szót írhatsz le. Tehát úgy fogalmazz, hogy szavaid a zaklatottságod lényegét ragadják meg! Ha az adott tárgy vagy szituáció nem nevezhető meg. akkor adj neki nevet te magad, de legalábbis úgy írj róla. mintha személy volna. Ha az illető halott, akkor is úgy beszélj hozzá, mintha ott állna előtted.

 2/b. A következőket érzem amiatt,  amit tettél (teszel): (Itt a valódi érzelmeidet határozd meg!)

( pl:félelem,gyűlölet, tehetetlenség, aggódás,düh, harag stb..)

2/b. Elengedhetetlenül fontos, hogy engedd magadnak átélni az érzéseidet! Ne cenzúrázd vagy fojtsd vissza az érzéseket! Ne feledd, azért érkeztünk a fizikai birodalomba, hogy érzelmeket éljünk át - ez az emberi lét lényege! Minden érzelem jó. kivéve, ha elfojtod. Az érzelmek elrekesztése potenciálisan kártékony energiablokkokat képez a testünkben.Győződj meg róla, hogy valódi érzelmeket azonosítasz be, amelyeket ténylegesen átélsz, pl bánkódsz vagy félsz? Ha nem tudsz konkrét érzést megnevezni, az sem baj. Egyesek úgy találják, hogy képtelenek megkülönböztetni egyik érzést a másiktól. Ha ez rád is igaz, akkor csak azt figyeld meg, milyen általános érzelmi minőséget észlelsz a szituációval kapcsolatban. Mint már sokszor hangsúlyoztam, minél intenzívebben engeded magadnak átélni a sérelmet, szomorúságot vagy félelmet, amely esetleg a haragod hátterében lappang, annál jobb.

 3. Szeretetteljesen ismerem és fogadom el és többé nem ítélem el az érzéseimet.!

Ez a fontos lépés módot ad rá, hogy némi szabadságot engedélyezz magadnak a meggyőződéstől, miszerint a haraghoz, bosszúvágyhoz, féltékenységhez, irigységhez, sőt gyűlölethez hasonló érzések rosszak, és meg kell tagadnod őket. A mibenlétüktől függetlenül pontosan úgy kell átélned az érzéseidet, ahogyan feltámadnak benned, hiszen ezek a valódi éned kifejeződései. A lelked azt akarja, hogy maradéktalanul átérezd Őket. Légy tisztában a tökéletességükkel, és hagyj fel önmagad bírálgatásával, amiért feltámadtak benned!Tégy próbát a következő „háromlépéses eljárással", amely segít beépítened és elfogadnod érzéseidet:

 a,Éld át az érzést maradéktalanul, majd azonosítsd be( dühöngésként, örvendezésként, bánatként vagy félelemként.)

b,Fogadd el a szívedben élő érzéseket pontosan olyannak,amilyenek. Szeresd őket! Ismerd el őket! Szeresd őket önmagad részeként. Hagyd őket kiteljesedni. Nem juthatsz el az öröm rezgéseiig, ha először nem fogadod el az érzéseidet, és nem kötsz békét velük. Mondd ki az alábbi megerősítést: „Támogatást kérek ahhoz, hogy valamennyi érzelmemet megszerethessem pontosan olyannak, amilyen, miközben elfogadom a szívemben, és szeretőn elismerem önmagam részeként!"

c, Most pedig érezz szeretetet önmagad iránt, amiét ilyen érzésekéi táplálsz, és tudd,. hogy magad választottad az átélésüket, mert így a gyógyulás irányába terelheted az energiáidat!

 4. Az érzéseim a sajátjaim. Senki sem erőszakolhat rám érzéseket. Az érzéseima szituációról alkotott képemet tükrözik.(igen, vagy nem?)Ez kijelentés emlékeztet arra, hogy senki sem erőltethet ránk semmilyen érzést. Az érzelmeink a sajátjaink. Miközben átéljük, elismerjük, elfogadjuk és feltétel nélkül megszeretjük őket Önmagunk részeként, teljes szabadságot nyerünk arra, hogy ragaszkodjunk hozzájuk vagy elengedjük őket. A felismerés hatalommal ruház fel bennünket, hiszen általa rádöbbenhetünk, hogy a probléma nem odakinn, hanem idebenn, önmagunkban fészkel. A felismerés egyben az első lépésünket jelenti, amellyel eltávolodunk az áldozat archetípusának rezgéseitől. Ha úgy hisszük, hogy más emberek vagy akár élethelyzetek keltenek bennünk dühöt, örömet, bánatot vagy félelmet, akkor minden hatalmunkat átruházzuk rájuk.

 5. Bár nem ismerem  a miértet és a hogyant, de immár belátom, hogy a lelkem idézte elő ezt a szituációt okulásom és fejlődésem érdekében. (igen vagy nem?)

 Valószínűleg ez a legfontosabb kijelentés a munkalapon. Megerősíti az elképzelést, miszerint a gondolatok, érzések és meggyőződések hozzák létre a tapasztalatainkat,s hogy oly módon rendeltük cl a valóságunkat, hogy az támogassa a spirituális fejlődésünket. Amikor nyitottá válunk erre az igazságra, a probléma majdnem mindig nyomtalanul eltűnik. Ez pedig azért van, mert problémák nem léteznek, csak téveszmék.Le kell mondanunk abbéli szükségletünkről, hogy megtudjuk a miértet, és át kell adnunk magunkat a gondolatnak, hogy Isten tévedhetetlen,és ekként minden az Isteni Rend szerint működik. A problémád pontosan lényednek azt a részét tükrözi, amelyet mindeddig elutasítottál, és amely elfogadásért könyörög. Ezzel a lépéssel elismered, hogy a bensődben rejlő Isteni Lényeg, Önmagad tudással rendelkező része, a lelked vagy nevezd bárminek - idézte elő számodra az adott szituációt, hogy tanulhass, fejlődhess és orvosolhass egy téveszmét vagy hamis meggyőződést. Ezzel a lépéssel egyben hatalmat is adsz magadnak. Mihelyt felismerjük, hogy mi magunk hoztunk létre egy szituációt, hatalmat nyerünk a megváltoztatására is. Tetszésünk szerint tekinthetjük magunkat a körülmények áldozatának, de dönthetünk úgy is. hogy a körülményeinket lehetőségnek tekintjük a tanulásra és a vágyott életformánk kialakítására. Ne ítéld el magad, amiért előidéztél egy bizonyos szituációt! Ne feledd, a helyzetet lényed Isteni Része teremtette. Márpedig ha elítéled önmagad Isteni Részét. Istent bírálod, Fogadd el önmagad csodálatos, kreatív, Isteni Lényként, aki képes kidolgozni a saját leckéit spirituális útja folyamán, hogy végül a leckékből tanultak révén visszatérhessen otthonába. Mihelyt képes vagy megtenni ezt, képes vagy átadni magad a bensődben rejlő Isteni Lényegnek, és rábízni a további teendőket.

6. Észrevettem néhány jelet az életemben, például visszatérő viselkedésmintákat és egyéb jellegzetességeket, amelyek arra mutatnak, hogy a múltban már számos ilyen gyógyulási lehetőség nyílt előttem, azonban akkor nem ismertem fel őket.

Az alábbi típusú jeleket keresheted:

•Visszatérő viselkedésminták: Ez a legszembetűnőbb el. Jó példa rá, ha újra meg újra ugyanazzal a személyiségtípussal kötsz házasságot. Egy másik példa, amikor az anyád vagy az apád hasonmásait választod élettársadul. Ha ugyanaz a fajta esemény következik be újra meg újra.

Szám mintázatok, ismétlődések.

A test jelei: A tested szakadatlanul jeleket küld neked. Példának okáért mindig a tested egyik oldalán jelentkeznek a problémáid.

Egybeesések és „furcsaságok": Gazdag területe ez a jeleknek. Ahol hajdan úgy hittük, hogy a dolgok véletlenszerűen, puszta egybeesésekként történtek meg, ott most hajlandóak vagyunk úgy vélni, hogy a Szellem idézi elő a történéseket szinkronicitásként, mindnyájunk legfőbb érdekét szem előtt tartva. E szinkronicitások rejlenek a sztorijaink mélyén beágyazódva, és mihelyt felismerjük mibenlétüket, szabadon átérezhetjük a kijelentés igazságát, miszerint „a lelkem idézte elő ezt a szituációt okulásom és fejlődésem érdekében".

7. Hajlandó vagyok belátni, hogy küldetésemnek vagy „lelki egyezségemnek" részét képezte az ehhez hasonló tapasztalatok átélése-bármely okból.

.Ez a kijelentés egyszerűen azért szerepel a lapon, hogy emlékeztessen minket a sorsfordító megbocsátás egyik feltevésére,miszerint egy küldetéssel, avagy a Szellemmel kötött egyezséggel érkezünk az életnek ebbe a megtapasztalásába, hogy el fogunk végezni bizonyos dolgokat, el fogunk jutni egy bizonyos létmódba, vagy át fogunk alakítani bizonyos energiákat.

8. Rossz közérzetem jelezte, hogy megvontam magamtól és (X-től) a szeretetet azzal, hogy Ítélkeztem, elvárásokat tápláltam, meg akartam változtatni (X-et), és úgy láttam, hogy nem üti meg a tökéletességmércéjét. (Sorold fel az ítéleteidet, elvárásaidat és azon viselkedés  formáidat, amelyek arra mutatnak, hogy meg akarod változtatni [X-t!)

Amikor úgy érezzük, hogy elszakadtunk valakitől, képtelenek vagyunk szeretni az illetőt. Ha elítéljük a másikat (vagy akár önmagunkat vagy egy testrészedet, szervedet), és hibáztatjuk, megvonjuk tőle a szeretetünket. De még, ha igazat adunk is neki, megvonjuk tőle a szeretetet, és attól tesszük függővé, hogy továbbra is igaza van-e. A másik ember megváltoztatására tett minden kísérlet a szeretet megvonásával jár, hiszen igyekezetünkkel burkoltan arra utalunk, hogy valamilyen szempontból tévúton jár (meg kell változnia). Ráadásul még kárt is okozhatunk, ha beavatkozunk az inteni tervébe a küldetésébe és a fejlődésébe. Meglehet, hogy éppen a betegség egy szituáció az a tapasztalat, amelyet az illetőnek spirituális fejlődése érdekében át kell élnie. Tehát ebben a keretben jegyezd fel mindazt, amiben másnak szeretnéd látni az illetőt, akinek megbocsátasz, illetve írd le, hogy milyen tekintetben akarod megváltoztatni. Milyen finom ítéleteket hozol a másikról, amelyek abbéli képtelenségedet jelzik, hogy pontosan olyannak fogadd el őt, amilyen?  Nagy meglepetésedre könnyen úgy találhatod, hogy jó szándékú vágyad, amely az illető megváltoztatására irányul „a saját érdekében", valójában csak egy ítélet részedről. Ha tudni akarod az igazat, pontosan a te ítéleted kelt ellenállást a másikban a változással szemben. Mihelyt sutba hajítod az ítéletet, az illető alkalmasint meg fog változni. Irónikus helyzet, nemde?

9. Immár tisztában vagyok vele. hogy csak akkor zaklatom fel magam, amikor valaki, lényem azon részeiben kelt rezonanciát, amelyeket nem ismerek el sajátomnak, tagadok, elfojtok, majd másokra vetítek ki.(igen vagy nem)

 10. (X) azt tükrözi, amit meg kell szeretnem, és el kell fogadnom önmagamban.

9-10. Ezekkel a kijelentésekkel elismerjük, hogy amikor felzaklatjuk magunkat valaki miatt, akkor az illető kivétel nélkül mindig saját lényünk azon részeit tükrözi vissza ránk, amelyeket a leginkább megvetünk, és ezért kivetítünk rá. Ha képesek vagyunk eléggé megnyílni ahhoz, hogy hajlandóak legyünk elismerni, hogy ez a személy esélyt kínál lényünk egy olyan részének az elfogadására és megkedvelésére, amelyet ez idáig elítéltünk, s hogy az illető ebben az értelemben gyógyító angyal számunkra, akkor máris elvégeztük a munkát. És mint már korábban is szó volt róla, nem muszáj szeretned a másikat. Elég, ha elismered tükörként, köszönetet mondasz neki ennek a munkalapnak a kitöltésével, majd továbblépsz.

11. (X) egyik téveszmémet tükrözi. Ha megbocsátok (X-nek), meggyógyítom önmagam, és újrateremtem a valóságomat.(igen vagy nem ?)Ez a kijelentés emlékeztet minket arra, hogy a valóságunkat és az életünket a sztorijaink révén alakítjuk, amelyek mindig tele vannak téveszmékkel. Mindig olyan embereket fogunk magunkhoz vonzani, akik tükröt tartanak téveszméink elé. és lehetőséget kínálnak számunkra, hogy orvosoljuk a tévedést, és elinduljunk az igazság irányába.

12. Immár tisztában vagyok azzal, hogy semmi sem helyes vagy helytelen, amit (X) vagy bárki más tett. Elvetek minden ítéletet.(igen vagy  nem)Ez a lépés ellene szól mindennek, amit valaha tanítottak nekünk azzal kapcsolatban, hogyan tehetünk különbségei helyes és helytelen, jó és rossz között. Elvégre is ,az egész világot ilyen módon osztjuk fel. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy az emberi világ valójában puszta illúzió, ám ez mit sem változtat a lényen, hogy az emberi tapasztalatok megkövetelik ezeknek a konkrét megkülönböztetéseknek az alkalmazását mindennapi életünkben. Ennél a lépésnél segítségünkre van annak felismerése, hogy csak akkor erősíthetjük meg. hogy nem létezik helyes és helytelen, jó és rossz, amikor az átfogó kép spirituális nézőpontjából szemléljük a dolgokat - vagyis az Isteni Igazság világának perspektívájából. Innen képesek vagyunk túllépni érzékeink és elménk bizonyságán, és meglátni az Isteni Célt es értelmet mindenben, Mihelyt képessé válunk ennek a felismerésre, azt is belátjuk, hogy nem létezik helyesés helytelen. Minden csak van.

13. Levetkőzöm azon szükségletemet, hogy mást hibáztassak, és nekem legyen igazam, és hajlandó vagyok felismerni a tökéletességet az adott helyzetben, annak jelenlegi formájában.(igen vagy nem?)Ez a lépes szembesít a szituációban rejlő tökéletességgel, és próbára teszi hajlandóságodat ennek a tökéletességnek a felismerésére. Jóllehet sosem lesz könnyű meglátni a tökéletességet vagy a jót olyasvalamiben, mint a gyermekbántalmazás, de igenis hajlandóak lehetünk rá, Nem mindig lehetünk tisztában azzal, hogy miért úgy történnek a dolgok, ahogyan történnek: egyszerűen hinnünk kell abban, hogy tökéletesen és mindnyájunk legfőbb érdekében zajlanak. Figyeld meg erős szükségletedet, hogy neked legyen igazad. Rengeteg energiát fektetünk az igazunk megvédelmezésébe.(ego képet védünk) és már gyerekkorunkban megtanultuk, hogy harcoljunk is érte, ami rendszerint annak bebizonyítását jelenti, hogy a másik téved. Még az önbecsülésünket is a szerint mérjük. hogy milyen gyakran van igazunk; ekként nem csoda, hogy ilyen nehezünkre esik elfogadni, hogy valami csak van és nem lényegéből fakadóan helyes vagy helytelen. Mindig a hajlandóság marad a kulcs, hiszen ez teremti meg a sorsfordító megbocsátás energetikai lenyomatát. És, amint az energia megváltozik, minden más is követni fogja

14. Bár nem ismerem a választ a mit, miért és hogyan kérdésekre, immár tisztában vagyok vele. hogy mindketten pontosan azt kaptuk, amit tudat alatt magunknak választottunk, és egy gyógyító táncot jártunk egymással és egymás érdekében.(igen vagy nem?)Ez a kijelentés újabb emlékeztetőül szolgál arra nézve, hogyan ébredhetünk tudat alatti meggyőződéseink tudomására egy szempillantás alatt, ha szemügyre vesszük, mi bukkan fel az életünkben. Pontosan arra vágyunk ugyanis, ami bármely adott  időpillanatban van. A lélek szintjén mi magunk választottuk meg élethelyzeteinket és tapasztalatainkat és a döntéseink nem helytelenek. S ugyanez igaz a dráma valamennyi érintettjére. Ne feledd, nincsenek gonosztevők és áldozatok, csak szereplők! A szituáció valamennyi résztvevője pontosan azt kapja, amire vágyik. Mindenki bekapcsolódott a gyógyító táncba.

15.Áldalak téged (x) amiért hajlandó voltál szerepet játszani a gyógyulásomba, és megbecsülöm magam azért, hogy hajlandó voltam szerepet játszani a te gyógyulásodba.

Teljeséggel helyénvaló megáldani (X-et), amiért társteremtődként működik az adott helyzetben, hogy tudatára ébredhess az életedet alakító meggyőződéseknek. (X) rászolgált a háládra és áldásodra mivel e társteremtés és a nyomában járó tudatosság módot ad meggyőződéseid megismerésére, ami viszont felruház az elengedésük képességével. Amikor ezt megteszed, azon nyomban új döntést hozhatsz a meggyőződéseiddel és azzal kapcsolatban, hogy miként akarod alakítani az életedet.

16. Maradéktalanul kiengedem a gondolataimból. az érzelmeimből, a testem  sejtemlékezetéből a teljes energia rendszeremből  az  evolúciómból a következő érzéseket  sorold fel a 2/b-ben  leírtakat(Megbántottság, gyűlölet, félelem, magány, harag stb) E lépés révén képessé válsz a 2/b keretben felsorolt érzések elengedésére. Mindaddig, amíg ezek a gondolatok és érzelmek megmaradnak benned, elzárják tudatod elől a téveszmét, amely zaklatottságodért felelős. A szituációddal kapcsolatos érzelmeid időről időre visszatérhetnek, ám ezzel is dűlőre juthatsz. Csak légy hajlandó átélni, majd elengedni őket. legalábbis pillanatnyilag, hogy a tudatosság fénye átragyoghasson rajtad, és módot adjon a téveszme felismerésére. Eztán ismét dönthetsz úgy, hogy más szemmel tekintesz a szituációra. Az érzelmek és a hozzájuk tartozó gondolatok elengedése fontos szerepet játszik a megbocsátás folyamatában. Amíg ezek a gondolatok érvényben maradnak, továbbra is energiát kölcsönöznek régi meggyőződésrendszereinknek, amelyek azt a valóságot alkották, amit most próbálunk átalakítani. Annak megerősítése, hogy mind az érzést, mind a hozzá kapcsolódó gondolatokat elengedjük, a gyógyulás folyamatának első lépése.

17. Méltányolom hajlandóságodat (X) amelyet a téveszméim tükrözésére mutattál, és áldalak azért hogy megadtad nekem a sorsfordító megbocsátás és az önelfogadás lehetőségét.(igen vagy nem?)Ez egy újabb lehetőség, hogy hálát érezz, amiért (X) iránt, hogy az életed része volt, és hajlandóságot mutatott, hogy eljárja veled a gyógyító táncot.

 18. Immár tisztában vagyok vele, hogy amit átéltem (az áldozat sztorim) ,az helyzetem szubjektív értelmezésének eredménye volt. Most már megértem, hogy ezt a „valóságot" képes vagyok pusztán azáltal megváltoztatni, hogy spirituális értelemben újrafogalmazom, és hajlandó vagyok felismerni a szituációban rejlő tökéletességet.

(Próbálkozz meg egy újrafogalmazással a sorsfordító megbocsátás szemszögéből,ami lehet egyszerűen egy általános kijelentés is, miszerint biztosan tudod, hogy minden tökéletes, de vonatkozhat konkréton a helyzetedre is. ha ténylegesen felismerted ajándékait! Például:Ami történt, az egyszerűenegy Isteni Terv kibontakozása volt. amelyet MagasabbÉnem idézett elő spirituális fejlődésem érdekében, s az érintett emberek gyógyító táncot jártak velem, tehát valójában semmi rossz nem történt." Ha valami ehhez hasonlót írsz le. az is tökéletesen megfelelő lesz. Persze, ha mégis vannak meglátásaid azt illetően, hogyan bontakozott ki ez az egész, hogy tökéletes értelmet nyerjen, annál jobb! Ami viszont a legkevésbé sem segítene, az egy olyan értelmezés papírra vetése volna, amely az emberi világban gyökerező meggyőződéseken alapul - amilyen a történtek indokolgatása vagy a mentegetőzés. Könnyen megtörténhet, hogy egyik hamis mesét a másikkal cseréled fel, vagy akár álmegbocsátásba menekülsz. Szituációd új értelmezésének lehetővé kell tennie számodra, hogy a spirituális nézőpontból felismerd a benne rejlő tökéletességet, és nyitottá válj arra az ajándékra, amelyet kínál neked. Újrafogalmazásodnak olyan perspektívát kell nyújtania a helyzetedre, amelyben feltárul előtted Isten vagy az Isteni Értelem érted munkáló keze és feléd áradó szeretete.Megjegyzés: Alkalmasint számos munkalap kitöltésére lesz szükség ugyanazon problémával kapcsolatban, hogy megérezd a tökéletességet. Légy teljesen őszinte magaddal, és mindig az érzéseidből kiindulva dolgozz! Itt nincsenek helyes válaszok, nincsenek céloké nincsenek osztályzatok és végeredmények Az érték a folyamatban, a munka elvégzésében rejlik.  Engedd kibontakozni a tökéletességét annak, ami jön, és állj ellen a késztetésnek, hogy megszerkeszd és értékeld a leírtakat! Ezt nem csinálhatod rosszul!

19. Maradéktalanul megbocsátok magamnak, és elfogadom magam szerető, nagylelkű és kreatív lényként. Levetkőzöm mindenneműszükségletemet arra vonatkozóan, hogy a hiány és a behatároltságérzelmeibe és gondolataiba kapaszkodjam, amelyek a múlthoz kötnek.Visszavonom energiáimat a múltból, és ledöntök minden korlátot, amelyútját állja annak a szeretetnek, tudásnak , bőségnek, amelyről tudom, hogy bennem rejlik ebben a pillanatban. Magam alakítom az életemet, és képes vagyok újra önmagámmá válni, feltétel  nélkül szeretni és támogatni saját magamat pontosan úgy, amilyen vagyok, minden erőmmel és nagyszerűségemmel.

Mondd ki fennhangon, és engedd, hogy átjárja a lényedet. Engedd, hogy a szavak visszhangozzanak benned! Minden problémánk gyökerénél az önbírálat rejlik, és magunk felett még akkor is tovább ítélkezünk, amikor mások ítéletét már feloldottuk, és megbocsátottunk nekik. Még azért is elítéljük magunkat, mert folyton ítélkezünk magunk felett! Miközben megpróbáljuk megtörni ezt a körforgást, nehézségekkel szembesülünk, amelyek egyetlen tényből erednek: az ego túlélése azon múlik, hogy mi továbbra is bűntudatot érzünk-e kilétünk miatt. Minél sikeresebben bocsátunk meg másoknak, annál erősebben igyekszik ezt ellensúlyozni az ego azzal, hogy bűntudatot kelt bennünk önmagunkkal szemben. Ez a magyarázat arra, miért kell felkészülnünk rá, hogy roppant erős ellenállásba fogunk ütközni, miközben végigmegyünk a megbocsátás folyamatán.  Minél közelebb kerülünk valaminek az elengedéséhez, ami a bűntudat érzését ébreszti bennünk, annál jobban rúgkapál és visítozik az ego, s ekként annál nehezebbnek tűnik a megbocsátás folyamata.

20. Ezennel átadom magam aFelsőbb Hatalomnak, amelyre Istenként gondolok, és megbízom benne annak tudatában, hogy ez a szituáció a továbbiakban is tökéletesen, az Isteni Útmutatással és a spirituális törvénnyel összhangban fog kibontakozni. Elismerem egységemet és érzem, hogy újra tökéletes kapcsolatban állok Forrásommal. Visszanyertem valódi természetemet, amely a szeretettel azonos, és ezennel visszaállítom (X) iránt érzett szeretetemet is. Lehunyom a szemem, hogy érezzem az életembe áramló szeretetet és azt az örömöt, amely a szeretet átéléséből és kinyilvánításából fakad. Ezt a lépést azonban nem neked kell megtenned! Te csupán megerősíted, hogy hajlandó vagy a megtapasztalására, majd a folyamat hátralévő részét a Felsőbb Hatalomra bízod.Kérd meg, hogy következzen be a gyógyulás az Isteni Kegyelem révén, és hogy te és (X) nyerjétek vissza valódi természetetek, amely a szeretet, és újra kapcsolódjatok össze Forrásotokkal, amely szintén a szeretet. Ez a végső lépés azt a lehetőséget kínálja neked, hogy levetkőzd a szavakat, a gondolatokat és a fogalmakat, és ténylegesen átérezd a szeretetet.

 

   (Kitöltés után) Már tisztában vagyok vele, milyen szerencsés vagyok, hogy az életem része vagy. Most már azt is tudom, hogy mi volt ez az ok.

 

Maradéktalanul megbocsátok neked, (X)  mivel immár tisztában vagyok vele, hogy semmi rosszat nem tettél, s hogy minden Isteni Rend szerint működik. Feltétel nélkül méltányollak, elfogadlak és szeretlek pontosan olyannak, amilyen vagy.

 

 

 

Becsülöm magam, amiért volt bátorságom ,hogy keresztül menjek ezen és amiért képes voltam túllépni az áldozatléten, most már SZABAD VAGYOK!!

 

 

 

.

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 126
Tegnapi: 71
Heti: 270
Havi: 883
Össz.: 94 298

Látogatottság növelés
Oldal: Sorsfordító megbocsátás munkalap átírt változata
Szeretettel köszöntelek az Angyalok Házában! - © 2008 - 2017 - angyalokhaza.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: az érzelmek kémiai levezetése - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »